visimisi

  • Memberi perkhidmatan terbaik bagi menjadi sebuah syarikat yang terkenal
  • Menyediakan tenaga pekerja yang bertanggung jawab supaya aktiviti syarikat berjalan dengan lancar
  • Bertanggung jawab menyediakan kelengkapan yang mencukupi supaya kerja penyelenggaraan di jalankan dengan teratur
  • Melaksankan kerja-kerja yang telah di tugaskan dengan amanah dan dedikasi
  • Menyediakan perkhidmatan yang terbaik kepada semua pelanggan

Misi Kami

  • Kami bertekad untuk menjadi lebih berkualiti, berinovasi, dan mempunyai perkhidmatan yang ada kelebihan.
  • Kewujudan kami adalah untuk menyuburkan dunia keusahawan di segenap pelusuk dunia.

Falsafah Kami

Kepuasan Pelanggan: Menyediakan nilai tambah kepada pelanggan dengan menyediakan perkhidmatan yang berkualiti.

Budaya Tempat Kerja: Memupuk dan mempertingkatkan dasar pengetahuan dan ilmu dalam persekitaran pekerjaan untuk memantapkan kerja berkumpulan, dan mencapai matlamat dalam menghadapi apa juga cabaran dalam dunia perniagaan.

Tanggungjawab: Meningkatkan kepercayaan dan nilai pulangan kepada para pelanggan.

Kemasyarakatan: Menghargai setiap jasa dan penghargaan yang dicurahkan oleh masyarakat. Menyalurkan semula sumbangan kepada masyarakat dalam bentuk kewangan atau bantuan ehsan sebagai tanda penghargaan dan terima kasih di atas sokogan mereka.

 

Objektif Penubuhan Syarikat

Memimpin, mengawasi, membantu dan mencari peluang-peluang perniagaan baru dan pasaran baru untuk C&L Mesra Enterprise.

Matlamat Syarikat

Memantau, merancang dan memberi sokongan kepada pekerja syarikat.