Perkhidmatan yang disediakan untuk;

  • Rumah-rumah
  • Pejabat-pejabat besar mahupun kecil
  • Masjid-masjid dan surau-surau
  • Restoran-restoran yang berlantaikan karpet
  • Hotel / Motel
  • Resort
  • Universiti / Kolej / Sekolah